Đồ Uống Đặc Chế

Đồ Uống Đặc Chế
Đồ Uống Đặc ChếNameĐồ Uống Đặc Chế
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionĐồ uống đặc chế vừa được pha chế xong. Không biết sẽ có vị như thế nào...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton