Cúc Cánh Quạt Chất Lượng Tốt

Cúc Cánh Quạt Chất Lượng Tốt
Cúc Cánh Quạt Chất Lượng TốtNameCúc Cánh Quạt Chất Lượng Tốt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionCúc Cánh Quạt sinh trưởng ở quanh Phong Khởi Địa, nghe nói chất lượng rất tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton