Hạt Bồ Công Anh Chất Lượng Tốt

Hạt Bồ Công Anh Chất Lượng Tốt
Hạt Bồ Công Anh Chất Lượng TốtNameHạt Bồ Công Anh Chất Lượng Tốt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionHạt Bồ Công Anh được hái ở Vực Hái Sao, nghe nói chất lượng rất tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton