“Vật Trấn Giữ” Hình Chìa Khóa

Name"Vật Trấn Giữ" Hình Chìa Khóa
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionVật bí ẩn cổ xưa có hình một chiếc chìa khóa cũ. Nếu đã có chìa khóa thì phải có ổ khóa. Chiếc ổ khóa khớp với chìa khóa này hình như sắp bị xuyên thủng vì những thứ ô uế mà rễ cây hút vào.
Theo cách nói của "Hanachirusato", cần phải dùng vật này để thực hiện "Tế Lễ Anh Đào Thần".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton