“Vật Trấn Giữ” mà Ioroi giao cho bạn

Name"Vật Trấn Giữ" mà Ioroi giao cho bạn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
Description"Vật Trấn Giữ" mà Ioroi tặng bạn làm quà cám ơn, có hình dáng của một chiếc lược đẹp đẽ.
Ioroi từng cướp chiếc lược này để dụ "hồ ly thối kia" hiện thân. Để trừng phạt, Ioroi và đồng bọn đã bị "tên khốn đó" phong ấn trong tượng đá.
Theo cách nói của "Hanachirusato", cần phải dùng vật này để thực hiện "Tế Lễ Anh Đào Thần".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton