Bình Nước Đặc Biệt

Bình Nước Đặc Biệt
Bình Nước Đặc BiệtNameBình Nước Đặc Biệt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBình nước lấy được từ Connor, bên trong chứa thứ có thể giải quyết sự việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton