Quả Dâu Đỏ Tươi

Quả Dâu Đỏ Tươi
Quả Dâu Đỏ TươiNameQuả Dâu Đỏ Tươi
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionQuả Dâu Đỏ vừa mới được hái xuống, sau khi giã nát rất thích hợp dùng để nhuộm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton