Thịt Tươi Lạnh Hảo Hạng

Thịt Tươi Lạnh Hảo Hạng
Thịt Tươi Lạnh Hảo HạngNameThịt Tươi Lạnh Hảo Hạng
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionThịt lạnh tìm được từ tuyết sơn, có vị đặc trưng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton