Thịt Rừng Tươi

Thịt Rừng Tươi
Thịt Rừng TươiNameThịt Rừng Tươi
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMiếng thịt vừa lấy được từ động vật, trông rất tươi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton