Đài Sen Tươi

Đài Sen Tươi
Đài Sen TươiNameĐài Sen Tươi
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionHoa sen sinh trưởng trên nước ở Liyue, hoa nở hai đóa, một đóa tỏa ngát hương thơm, một đóa đài sen thanh đắng. Nghe nói có thể dùng làm thuốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton