Quà Tâm Đắc

Quà Tâm Đắc
Quà Tâm ĐắcNameQuà Tâm Đắc
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMón quà cùng Noelle lựa chọn. Hy vọng nó có thể mai mối cho Beatrice và Quinn...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton