Mảnh Sắt Cứng Cáp

Mảnh Sắt Cứng Cáp
Mảnh Sắt Cứng CápNameMảnh Sắt Cứng Cáp
Type (Ingame)Vật Phẩm Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionKhoáng thạch sắt cần dùng sức mạnh tương đương mới có thể phá vỡ được nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton