Bao đèn Minh Tiêu bị hỏng

Bao đèn Minh Tiêu bị hỏng
Bao đèn Minh Tiêu bị hỏngNameBao đèn Minh Tiêu bị hỏng
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionVốn là một ngọn Đèn Tiêu hoàn chỉnh, chứa đựng tâm nguyện của một ai đó. Chiếc đèn này không biết đã bay qua bao nhiêu nơi, giờ đây chỉ còn lại lớp vỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton