Tôm Viên Tơ Vàng cho Zhuyu

Tôm Viên Tơ Vàng cho Zhuyu
Tôm Viên Tơ Vàng cho ZhuyuNameTôm Viên Tơ Vàng cho Zhuyu
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBên trong túi nhỏ hình vuông có Tôm Viên Tơ Vàng nổi tiếng của Nhà Trọ Vọng Thư, đóng gói kĩ càng, có thể cảm nhận được tâm huyết của đầu bếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton