Chất Xúc Tác Quặng Tinh Ngân

Chất Xúc Tác Quặng Tinh Ngân
Chất Xúc Tác Quặng Tinh NgânNameChất Xúc Tác Quặng Tinh Ngân
Type (Ingame)Vật Phẩm Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionQuặng Tinh Ngân thu thập trên đường, trông có vẻ không khác biệt gì mấy với Quặng Tinh Ngân thông thường, nhưng theo Albedo, đây là chất xúc tác thích hợp cho thuật giả kim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton