Chiếc hộp bị ngấm nước

Chiếc hộp bị ngấm nước
Chiếc hộp bị ngấm nướcNameChiếc hộp bị ngấm nước
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionChiếc hộp ngâm trong nước. Nhưng được gói rất chặt, có vẻ như bên trong là một thứ gì đó quan trọng...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton