Chiếc túi có chứa hoa tươi

Chiếc túi có chứa hoa tươi
Chiếc túi có chứa hoa tươiNameChiếc túi có chứa hoa tươi
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionChiếc túi đựng mấy nhành hoa tươi mà Flora tự tay cắt, tuy cách một chiếc hộp nhưng dường như vẫn ngửi thấy được hương thơm nồng nàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton