Canh Trứng Hạt Sen Đặc Biệt

Canh Trứng Hạt Sen Đặc Biệt
Canh Trứng Hạt Sen Đặc BiệtNameCanh Trứng Hạt Sen Đặc Biệt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionCó cả hạt sen lẫn trứng chim. Giao đến Tuyệt Vân Gián có lẽ là để khiêu khích các tiên nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton