Bánh Xốp Đặc Biệt

Bánh Xốp Đặc Biệt
Bánh Xốp Đặc BiệtNameBánh Xốp Đặc Biệt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBánh Xốp vừa được rưới nước đường. Phải nhanh tay mang cho thực khách thưởng thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton