Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn Đặc Biệt

Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn Đặc Biệt
Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn Đặc BiệtNameNhung Tùng Ủ Thịt Cuộn Đặc Biệt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionCuộn Nhung Tùng Ngâm Rượu tươi ngon. Người đã đặt bữa ăn chắc chắn được hưởng lộc ăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton