Gà Nấu Hoa Ngọt Đặc Biệt

Gà Nấu Hoa Ngọt Đặc Biệt
Gà Nấu Hoa Ngọt Đặc BiệtNameGà Nấu Hoa Ngọt Đặc Biệt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionGà Nấu Hoa Ngọt phiên bản đặc biệt. Hương thơm vừa giòn vừa hấp dẫn như vậy thật hiếm thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton