Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Đặc Biệt

Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Đặc Biệt
Canh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Đặc BiệtNameCanh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc Đặc Biệt
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionCanh Trân Châu Phỉ Thúy Bạch Ngọc vẫn còn hơi ấm. Cảm giác nó rất dễ bị đổ ra ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton