Bản Sao Giấy Xin Ra Khơi

Bản Sao Giấy Xin Ra Khơi
Bản Sao Giấy Xin Ra KhơiNameBản Sao Giấy Xin Ra Khơi
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMột tờ giấy công văn xin phép ra khơi. Giấy khá mỏng, chớ làm rơi...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton