Túi Đựng Thô Ráp

Túi Đựng Thô Ráp
Túi Đựng Thô RápNameTúi Đựng Thô Ráp
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionTúi được tạo từ vật liệu dễ kiếm, bên trong đựng một vài món đồ bị ướt. Có lẽ là bị rớt từ thuyền buôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton