Cọc Gỗ Đã Dùng

Cọc Gỗ Đã Dùng
Cọc Gỗ Đã DùngNameCọc Gỗ Đã Dùng
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionCọc gỗ tầm thường với kích thước nhỏ, ngoài ra không có gì đặc biệt. Phía trên có một số dấu vết đã qua sử dụng, hình như được vận chuyển từ nơi khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton