Hóa đơn Zhao viết cho Jiangzhou

Hóa đơn Zhao viết cho Jiangzhou
Hóa đơn Zhao viết cho JiangzhouNameHóa đơn Zhao viết cho Jiangzhou
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBiên lai Zhao viết cho Jiangzhou. Những con chữ dày đặc trên trang giấy đủ cho ta thấy kế hoạch cho Tết Hải Đăng của Jiangzhou đã bị trì hoãn trong một khoảng thời gian dài...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton