Quả Nhật Lạc Căng Tròn

Quả Nhật Lạc Căng Tròn
Quả Nhật Lạc Căng TrònNameQuả Nhật Lạc Căng Tròn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionCó lẽ chịu ảnh hưởng của môi trường sinh trưởng đặc thù, nhưng Quả Nhật Lạc này ngoài việc căng tròn hơn bình thường thì không có gì khác biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton