Túi Mora của Teucer

Túi Mora của Teucer
Túi Mora của TeucerNameTúi Mora của Teucer
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionTúi tiền nặng trình trịch mà Teucer đưa cho bạn, đứa trẻ đến từ Snezhnaya rốt cuộc xuất thân từ gia đình thế nào...
Mỗi đồng tiền vàng đều có mệnh giá vô cùng lớn, có thể đổi sang tiền lẻ tại "Ngân hàng Bắc Quốc"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton