Dịch Slime Tươi Ngon

Dịch Slime Tươi Ngon
Dịch Slime Tươi NgonNameDịch Slime Tươi Ngon
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionDịch cô đặc sáng lấp lánh tựa như ngọc có lẽ là thứ thực phẩm thượng đẳng...?
Nghe nói những người thực sự muốn ăn Slime không nhiều, vì vậy các chế phẩm từ Slime được làm giả thành thạch. Chỉ có những người sành ăn mới phân biệt được sự khác biệt đôi chút giữa hai thứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton