Sáp Thơm Đặc Chế

Sáp Thơm Đặc Chế
Sáp Thơm Đặc ChếNameSáp Thơm Đặc Chế
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionYing'er đã làm cho Lulu một loại sáp thơm bạc hà đặc biệt. Theo lời Ying'er nói, loại sáp thơm này vô cùng phù hợp với Lulu...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton