Nhẫn Đen

Nhẫn Đen
Nhẫn ĐenNameNhẫn Đen
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionChiếc nhẫn đã trải qua bao tháng năm dài dằng dặc, tuy đã nhuốm màu thời gian, nhưng do đặt trong rương nên không bị bụi che phủ.
Mặt bên của nhẫn khắc một dòng chữ vô cùng rõ nét.
"Thế nhân rối ren, chúng sinh đau khổ"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton