Kho báu vô danh

Kho báu vô danh
Kho báu vô danhNameKho báu vô danh
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBáu vật vô danh lấy từ Cửa Biển Thanh Hư, phía trên có những họa tiết khó hiểu. Có lẽ nên đưa nó cho những người đam mê cổ vật ở Liyue tìm hiểu...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton