Mẫu Dạ Phách Thạch

Mẫu Dạ Phách Thạch
Mẫu Dạ Phách ThạchNameMẫu Dạ Phách Thạch
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionDạ Phách Thạch được cắt thành mẫu nhỏ phục vụ cho "Điển Lễ Tiễn Tiên".
Câu ngạn ngữ cổ Liyue "Dạ Phách ánh quang nhờ hỏa luyện" có nghĩa là Dạ Phách thượng đẳng dưới tác động của nhiệt độ cao sẽ phát ra thứ ánh sáng xanh, đồng thời cũng là để tượng trưng người anh hùng tỏa sáng trong nghịch cảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton