Chiến lợi phẩm từ bạo đồ Hilichurl

Chiến lợi phẩm từ bạo đồ Hilichurl
Chiến lợi phẩm từ bạo đồ HilichurlNameChiến lợi phẩm từ bạo đồ Hilichurl
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionChiến lợi phẩm được lấy từ bạo đồ Hilichurl, dường như có thể thổi ra âm thanh. Thế nhưng đối với một số người, âm thanh này khó có thể xóa bỏ sự ngạo mạn trong họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton