Ghi chép về cuộc đối thoại giữa A Meng, A Fei và Lulu

Ghi chép về cuộc đối thoại giữa A Meng, A Fei và Lulu
Ghi chép về cuộc đối thoại giữa A Meng, A Fei và LuluNameGhi chép về cuộc đối thoại giữa A Meng, A Fei và Lulu
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionSau khi xem qua ghi chép về cuộc đối thoại giữa A Meng, A Fei và Lulu, người đọc chỉ cảm thấy sự ngây thơ trong những câu nói, nhưng sau nó dường như thoắt ẩn thứ tình cảm dần manh nha trong đầu bọn trẻ. Có lẽ, những tình cảm này sẽ trưởng thành, đâm chồi nẩy lộc và được mọi người phát hiện...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton