“Món quà” của Quinn

Name"Món quà" của Quinn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMón quà được lấy từ tay của Quinn. Nghe nói đây là công sức chuẩn bị của tiểu thư Beatrice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton