Kho Báu Khinh Sách

Kho Báu Khinh Sách
Kho Báu Khinh SáchNameKho Báu Khinh Sách
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBáu vật Khinh Sách Sơn chứa sức mạnh vô cùng to lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton