Mảnh ghép tìm được

Mảnh ghép tìm được
Mảnh ghép tìm đượcNameMảnh ghép tìm được
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionCâu chuyện được khắc lên mảnh ghép bằng đá tinh xảo, có lẽ phải hỏi người dân bản địa mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton