Quả mâm xôi bị Slime Thảo ăn

Quả mâm xôi bị Slime Thảo ăn
Quả mâm xôi bị Slime Thảo ănNameQuả mâm xôi bị Slime Thảo ăn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionQuả mâm xôi bị Slime Thảo nuốt vào bụng, có vẻ ngoài không khác biệt so với quả mâm xôi thông thường. Dùng thứ này để chế thuốc liệu có hiệu quả không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton