Gói hàng bỏ quên

Gói hàng bỏ quên
Gói hàng bỏ quênNameGói hàng bỏ quên
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionGói hàng nhẹ bị bỏ quên trên mặt đất. Khi nhấc lên sẽ nghe thấy tiếng leng keng, dường như bên trong đựng rất nhiều thứ lặt vặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton