Ghi chú Fei về thuyền ra vào

Ghi chú Fei về thuyền ra vào
Ghi chú Fei về thuyền ra vàoNameGhi chú Fei về thuyền ra vào
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionMảnh giấy nhớ với dòng chữ nguệch ngoạc mà Fei để lại. Viết rằng "Trưa ngày hôm qua Liyue có 2 con thuyền vào cảng".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton