Cơm Yanxiao làm cho Jiangxue

Cơm Yanxiao làm cho Jiangxue
Cơm Yanxiao làm cho JiangxueNameCơm Yanxiao làm cho Jiangxue
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionHộp cơm được gói cẩn thận, cầm rất nặng tay, thức ăn bên trong chắc hẳn là không ít.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton