Thuốc ho cho ngài Tunner

Thuốc ho cho ngài Tunner
Thuốc ho cho ngài TunnerNameThuốc ho cho ngài Tunner
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionThuốc được làm bằng Hoa Ngọt, có thể giảm nhẹ triệu chứng ho. Hương vị thanh mát ngọt dịu, rất được trẻ em Thành Mondstadt yêu thích, thậm chí nhiều đứa trẻ còn mong muốn mình bị bệnh để có thể uống được loại thuốc này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton