Rượu mùi vị hỗn tạp

Rượu mùi vị hỗn tạp
Rượu mùi vị hỗn tạpNameRượu mùi vị hỗn tạp
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionNgoài vị rượu chưng cất vốn có, còn có mùi vị của rất nhiều loại khác. Thứ mà Draff muốn dường như không phải loại rượu này...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton