Súp Hải Sản Hoa Calla Lily Ngon

Súp Hải Sản Hoa Calla Lily Ngon
Súp Hải Sản Hoa Calla Lily NgonNameSúp Hải Sản Hoa Calla Lily Ngon
Type (Ingame)Thực Phẩm
FamilyBuff Item, Food, Vendor Food
RarityRaritystrRaritystrRaritystr
EffectPhòng ngự cả đội tăng 235 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
DescriptionSúp hải sản dinh dưỡng. Vị cua ngon ngọt trên đầu lưỡi, kết hợp bạc hà và hoa Calla Lily tươi mát, giống như đang đi chân không trên bờ hồ mùa hè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton