Túi Tiền Đựng Tiền Ăn

Túi Tiền Đựng Tiền Ăn
Túi Tiền Đựng Tiền ĂnNameTúi Tiền Đựng Tiền Ăn
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionTúi đựng Mora, trong đó là tiền ăn để trả cho quán Người Săn Hươu. Tiền lương của bạn không được trả từ đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton