Túi Tiền

Túi Tiền
Túi TiềnNameTúi Tiền
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionTúi nhỏ để đựng Mora. Không có sức nặng, thỉnh thoảng còn khiến người khác quên sự tồn tại của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton