Bẫy Săn Bắt

Bẫy Săn Bắt
Bẫy Săn BắtNameBẫy Săn Bắt
Type (Ingame)Vật Phẩm Tiêu Hao
RarityRaritystr
DescriptionDùng để bẫy một số dã thú. Nếu để ý thì bên ngoài vẫn còn bẫy giống như vậy. Bố trí che giấu kỹ càng trên mặt đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton