Hoàn Toàn Khôi Phục Đàn Thiên Không

Hoàn Toàn Khôi Phục Đàn Thiên Không
Hoàn Toàn Khôi Phục Đàn Thiên KhôngNameHoàn Toàn Khôi Phục Đàn Thiên Không
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionBáu vật của Phong Thần Barbatos, hiện nay sức mạnh Nguyên Tố tràn đầy, chắc là có thể dùng để triệu hồi Phong Long Dvalin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton