Sửa Đàn Thiên Không

Sửa Đàn Thiên Không
Sửa Đàn Thiên KhôngNameSửa Đàn Thiên Không
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
RarityRaritystr
DescriptionTừng là báu vật của Phong Thần Barbatos, tiếp xúc với Nước Mắt Kết Tinh có thể hồi phục chút sức mạnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton